Mijn favorieten

Rechtsbijstandverzekering particulier

WAAROM VERZEKEREN VOOR RECHTSBIJSTAND?


Het kan altijd gebeuren dat u en uw gezin in een conflictsituatie terechtkomen. Een conflict kan ingrijpende financiële gevolgen hebben, waartegen u zich gemakkelijk kunt verzekeren. 


Alle kosten voor juridsche hulp vergoed
Met de ARAG ProRechtPolis® Particulier staat u er bij conflicten niet alleen voor. U bent dan namelijk verzekerd van de allerbeste juridische hulp. Uw zaak wordt behandeld door deskundigen die de weg weten door het woud van wetten en regels. Deze experts vinden snel een oplossing voor u via advies of bemiddeling. Ook spannen zij zich in om uw juridische mogelijkheden optimaal te benutten. U bent hiervoor (behalve uw premie) geen kosten verschuldigd.


Voorbeelden van juridische kwesties


- U krijgt een verkeersongeluk en u kunt daardoor uw beroep niet meer uitoefenen. Tot overmaat van ramp wil de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval niet alle schade vergoeden.


- U laat uw badkamer verbouwen en door een fout van de installateur komt uw woonkamer blank te staan. Uw parket wordt daardoor in één klap waardeloos. De installateur ontkent aansprakelijk te zijn.


- Door een arbeidsconflict verliest u uw baan.


- Uw bank maakt een forse fout bij de aankoop van effecten, waardoor u veel geld verliest.


Doet u in bovenstaande gevallen niets, dan draait u op voor de juridische en financiële gevolgen. Natuurlijk kunt u ook een procedure aanspannen. De kosten en de uitkomst daarvan zijn echter niet vooraf in te schatten